Voor verwijzers

Beste verwijzer, bijgaande de basisinformatie ten behoeve van een verwijsbrief die nodig is voor een verwijzing. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg is het belangrijk dat cliënten verwezen worden met een juiste verwijzing. Zonder juiste verwijzing bestaat de kans dat cliënten niet geholpen kunnen worden.

In een verwijsbrief staat ten minste omschreven:

  • - Datum van afgifte van de brief
  • - De AGB-code van de verwijzer met de naam en functie van de verwijzer
  • - Gegevens van de verwezen persoon
  • - Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis (DSM-code is optioneel)
  • - Wordt er verwezen naar de Generalistische basis GGZ (GB-GGZ) of naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ of S-GGZ)
  • - Of het al dan niet gaat om een heraanmelding


Tot het intakegesprek heeft plaatsgevonden, blijft de verwijzer het aanspreekpunt voor een patiënt en blijft deze ook verantwoordelijk voor de zorg.

Aanvullende informatie

Heeft u aanvullende of meer specifieke vragen waarop het antwoord niet direct te vinden is? Neem contact via email of telefoon, dan zorg ik zo goed als mogelijk voor de benodigde informatie.​
Voor iedere cliënt bekijk ik aan de hand van de klachten welke vorm van behandeling(en) het beste past.

Vragen?

Heb je een vraag, stel hem gerust!

Bericht sturen

contact@psymentis.nl

Bellen

06 - 22 10 04 84